Sider

mandag 31. mars 2014

OPPUSSING AV KLASSEROM

Elevene har pusset opp klasserommene for vg2 Interiør og Utstillingsdesign!

Lekre toner i isblå og oransje preger de nye flatene i rommene.
Her er det blitt malt, sydd, kjøpt inn møbler på bruktbutikk, m.m.

Læreplanmål:

Produksjon

Produksjonsfasen omhandler konkretisering og bearbeiding av oppdrag i samsvar med estetiske normer og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter arbeid med ulike materialer og teknikker, med vekt på former, farger og lyseffekter. Trender og stilartenes utvikling nasjonalt og internasjonalt er sentralt. Presentasjon av eget produkt inngår i faget.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets art
  • bruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt rom
  • kommunisere gjennom farger i ulike miljøer og kulturer og begrunne valg av farger
  • bruke form, farge og typografi i styling av ulike rom
  • samarbeide med oppdragsgivere, kolleger og leverandører i eget arbeid

Produktdesign

Programfaget omhandler utvikling av ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger, bearbeiding av skisser, utarbeiding av presentasjonstegninger og enkle prosjektbeskrivelser. Programfaget innbefatter visualisering av interiører og utstillinger i to- og tredimensjonale skisser og tegninger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser, begrunnelse for og kostnadsberegning av valgte løsninger inngår som kvalitetssikring. Enkle behovs- og markedsundersøkelser er del av programfaget. Programfaget omhandler gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, samt bruk av digitale verktøy.
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • analysere og vurdere ulike typer oppdrag
  • definere målgrupper og bruke idékart og skisser i egen produktutvikling
  • definere kundens ønsker og behov, samt presentere ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger
  • innhente og bruke relevant informasjon i egen produktutvikling
  • tegne og visualisere ideer to- og tredimensjonalt i forkant av en produksjon


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar